دانلود کنید

زندگیم زندانه چاولیم گریانه                       دلم و شیون تو وی شه ره ولیانه

هوار....ای دایه ای دایه دوس ولیم بریایه    آه و ناله و زاری و دیوری لیلایه

کس نیه یادم کی یه شو بای شادم کی      و زنجیر ماتم بلکم آزادم کی

هوار....ای دایه ای دایه دوس ولیم بریایه    آه و ناله و زاری و دیوری لیلایه

هر من منم تنیا تنیا و نو دنیا                    فراموشم نکی شیتم نکی لیلا

هوار....ای دایه ای دایه دوس ولیم بریایه    آه و ناله و زاری و دیوری لیلایه

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : سه شنبه هفدهم آبان 1390 | 11:58 | نویسنده : روله ی کرد |